a

Site Kullanım Koşulları

“Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur.”


Kullanım Koşulları

​​ÇİFTÇİ TV web sitesine hoş geldiniz.​​
İşbu web sitesinde (“Site”) sunulan hizmetler, YAŞAM YAYINCILIK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. (bundan böyle “Biz” ve/veya ” ÇİFTÇİ TV” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve Sitenin yasal sahibi ÇİFTÇİ TV olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ÇİFTÇİ TV’ye aittir.​

MADDE 1​​
Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi​​
1.1 Bu Siteyi kullanarak kabul etmiş olduğunuz site kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları” ve/veya “Sözleşme”) aşağıda bilginize sunulmuştur.​​
1.2. İşbu Sözleşme’nin içerdiği şartlar, sizin Siteye erişim ve Site kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Sözleşme, Sitemizde size sunulan hizmetleri kullanımınıza ilişkin olarak siz ve ÇİFTÇİ TV arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Siteye erişiminiz ve bu Siteyi kullanmanız işbu Sözleşme’yi kabul ettiğiniz ve Sözleşme’nin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer Sözleşme’de belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, Siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız.​​
1.3. Site hizmetlerinden yararlanan ve Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ÇİFTÇİ TV tarafından Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak işbu koşulları gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz.​​
1.4. ÇİFTÇİ TV; Sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.​​​
​​
MADDE 2​​
Sorumluluk Kabul Etmeme​​
2.1. Sitenin kullanımından kaynaklanan risklerin sorumluluğu size aittir. Site, “olduğu gibi” ve “mevcut şekliyle” sunulmaktadır. Bu itibarla Sözleşme ile Siteye giriş yapmak ve kullanmakla Sitenin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olduğunuz kabul edilir.​​
2.2. ÇİFTÇİ TV; Sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte:​​
1.Siteyi kullanımınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacağını,​​
2.Siteyi kullanımınızın kesintisiz, tam zamanında, güvenli veya hatasız olacağını,​​
3.Siteyi kullanımınız sonucu elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini ve​​
4.Sitenin bir bölümü olarak size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini,​​
5.Sitenin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağını,​​
6.Sitenin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğunu kullanıcıya beyan ve taahhüt etmez ve bu hususlarda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamaktadır.​​​
​​
MADDE 3​​
Üyelik​​
Siteye üye olmanız istenebilir ve/veya bu şekilde bir hizmet sunulabilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer ÇİFTÇİ TV’nin sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa, sizin Siteyi kullanımınızı ve Siteye erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.​​
​​
​MADDE 4​​
Güvenlik​​
İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda ÇİFTÇİ TV, size Site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geçirilmemesine ilişkin teminat vermez.​​​
​​
MADDE 5​​
Bağlantılar  
5.1. Sitede başka web sitelerinin bağlantıları yer alabilir. ÇİFTÇİ TV, diğer web sitelere bağlantıların bulunması, bağlantısı verilen web sitelerinin içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez, ayrıca bağlantısı verilen sitelerin kullanımı farklı kullanım koşullarına tabidir. ÇİFTÇİ TV, Sitede linklerin kullanımından doğan kayıp, hasar ve başka yükümlülüklerden sorumlu değildir.​​
5.2. ÇİFTÇİ TV; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;​​
1.İhtiyaçlarınızı karşılayacağını,​​
2.Kesintisiz, tam zamanında, güvenli veya hatasız olacağını,​​
3.Elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini,​​
4.Size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini,​​
5.İşletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,​​
6.Zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğunu kullanıcıya beyan ve taahhüt etmez ve bu hususlarda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamaktadır.​​
​​
​MADDE 6​​
Mülkiyet​​
Sitedeki her türlü fikir ve sanat ürününün, markaların, ticari sır, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları, bilginin, materyalin, resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, videoların, dizilerin, filmlerin, her türlü ses ve görüntü kayıtların, yazılım programların ve veritabanların kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde ÇİFTÇİ TV’in yazılı iznine tabidir. Kullanıcı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali ÇİFTÇİ TV’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz, herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla kullanamaz, Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanamaz. Kullanıcı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde ÇİFTÇİ TV’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.​​
​​
​MADDE 7​​
Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler​​
7.1. Sitede sizlere sunulan hizmetler yalnızca kişisel kullanımınız için sunulmakta olup herhangi ticari bir amaçla kullanılamaz.​​
7.2. Site ÇİFTÇİ TV ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcılara Siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya ve benzeri unsurları yükleme imkânı sunabilir.​​
7.3. Sitede kullanıcılara aşağıda paragrafta yer alan davranışlar yasaklanmıştır:​​
1.Sitenin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının Siteyi kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak,​​
2.Başka bir kişiyi taciz etmek veya zarar vermek,​​
3.18 yaşın altındaki bir kişiyi istismar etmek veya tehlikeye atmak,​​
4.Başka bir kişinin görüntüsü veya videosunu izni olmadan paylaşmak, yüklemek veya iletmek,​​
5.İçeriği hukuka aykırı, tehdit edici, hakaret niteliğinde, aşırı şiddet içeren, reklam, genel ahlaka aykırı, pornografik, aşağılayıcı, argo ve benzeri her türlü mesaj, ekleme, yükleme yapmak,​​
6.Kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yüklemeler,​​
7.18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren mesajlar, eklemeler, yüklemeler,​​
8.Diğer kullanıcılardan rızaları dışında şifre (varsa) ve kişisel bilgilerini istemek, almak,​​
9.Siteyi ve/veya içeriğini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj göndermek, eklemelerde bulunmak veya yükleme yapmak,​​
10.Virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler ya da diğer kullanıcılara e-mail veya spam göndermek,​​
11.Burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını ihlal eden, özel hayatlarına ve anayasal haklarına tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar,​​
12.Rakip hizmetlerin reklamını veya tanıtımını yapmak,​​
13.Patent, marka, ticari sır, telif hakkı, gizlilik, reklam veya başka mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, başkalarının haklarını ihlal etmek,​​
14.Yukarıdaki paragraflarda yer alan davranışlardan herhangi birine teşebbüs etmek ya da başkalarını yapmaları için teşvik etmek.​​
7.4. Bunların haricinde; Siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle ÇİFTÇİ TV’ye münhasıran, yer ve süre sınırı olmayan, devri kabil, geri alınamaz ve ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğiniz kabul edilecektir. Bahsi geçen izin ve lisans hakkı; kullanım, dağıtma, yayma, iletme, çoğaltma, depolama, değiştirme, düzeltme, uyarlama, işleme ve derleme eser meydana getirme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme, alt lisans ve diğer benzeri hakları da kapsamaktadır.​​
7.5. ÇİFTÇİ TV, Site kullanıcılarının paylaştığı içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu hizmetlerin kötüye kullanıldığını öğrenirseniz, durumu derhal izleyicitemsilcisi@ciftcitv.com.tr adresine bildirin.​​
​​
​MADDE 8​​
Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası​​
Site hizmetlerinin kullanılması aynı zamanda bu atıfla bu Sözleşme’ ye dahil edilen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız ile Çerez Politikamıza tabidir.​​​

MADDE 9​​
Feragat​​
Siz kullanıcıların açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında ÇİFTÇİ TV tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında ÇİFTÇİ TV tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.​​
​​
​MADDE 10​​
Mücbir Sebepler​​
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ÇİFTÇİ TV, işbu Kullanım Koşulları, Çerez Politikası ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu gibi durumların varlığı halinde ÇİFTÇİ TV, temerrüde düşmüş addedilmeyecek ve ÇİFTÇİ TV’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebepler; bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Siteye ve sisteme yapılan saldırılar olarak kabul edilecektir.​​​
​​
MADDE 11​​
Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik​​
İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.​​​
​​
MADDE 12​​
Uygulanacak Hukuk & Uyuşmazlık Çözümü​​
İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Çağlayan-İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.​​​
​​
MADDE 13​​
Yürürlülük & Kabul​​
İşbu Kullanım Koşulları, ÇİFTÇİ TV tarafından, Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, Siteyi kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini kabul etmiş olmaktadırlar.​​​

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.